Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1.     Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σας προσκαλεί σε νέα Δημόσια Διαβούλευση
επί του προσχεδίου νέου κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.  
Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων  
http://www.opengov.gr/yme/?p=1656 μέχρι  31 Μαίου 2011.
 
2.     Κατά την πρώτη δημόσια διαβούλευση, ελήφθησαν 468 σχόλια μόνο από τον
 Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων “opengov.gr” αλλά επίσης και πλήθος προφορικών σχολίων-
παρατηρήσεων ενδιαφερομένων πολιτών προς την αρμόδια υπηρεσία. Δεδομένου ότι υπήρξε
 μεγάλος αριθμός εύστοχων σχολίων και σημαντικών παρατηρήσεων και προτάσεων, το
 προσχέδιο κανονισμού ραδιοερασιτεχνών υπέστη περαιτέρω λεπτομερή τεχνική και νομική
 επεξεργασία, για την οποία απαιτήθηκε σημαντικό χρονικό διάστημα. Κατά την επεξεργασία
 του νέου προσχεδίου έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι εύστοχες παρατηρήσεις και
 υποδείξεις που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους κατά την αρχική διαβούλευση με
 αποτέλεσμα να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Μία από τις βασικές αλλαγές που έγιναν σε
 σχέση με το προηγούμενο προσχέδιο είναι η εναρμόνιση με τις συστάσεις T/R 61-01 και T/R
 61-02 καθώς και με το «ECC REPORT 89 - A radio amateur entry level examination and
 licence» της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (CEPT).
Με την υπόψη εναρμόνιση οι ραδιοερασιτεχνικές άδειες θα διαχωρίζονται πλέον σε άδειες
 «κατηγορίας 1» (CEPT) και άδειες εισαγωγικού επιπέδου (Entry Level).
Μετά από απλές και εύκολες εξετάσεις, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα νεαρής ηλικίας
ή υπερήλικες ή ραδιοακροατές κλπ που δεν έχουν σημαντικές και εξειδικευμένες γνώσεις
 στον τομέα του ραδιοερασιτεχνισμού, θα μπορούν να αποκτούν πτυχία και άδειες
 εισαγωγικού επιπέδου ώστε να έχουν πρόσβαση στον ραδιοερασιτεχνισμό, με περιορισμένα
 όμως δικαιώματα σε υποζώνες συχνοτήτων και ισχύ εκπομπής.
 
3.     Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη οι ρυθμίσεις του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
 της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ Α’ 87) σε θέματα αρμοδιότητας περιφερειακών υπηρεσιών και εκδόσεως αδειών και
 πραγματοποιήθηκαν ορισμένες αναγκαίες προσαρμογές ενώ εναρμονίσθηκαν τα όρια ισχύος
 εκπομπών με αυτά που ορίζονται στην ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ Β’1105/2000)
«Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά»
σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στις λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά περίπτωση.
 Πραγματοποιήθηκαν επίσης ορισμένες βελτιώσεις σε διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται
 με τα διακριτικά κλήσεως, τους αναμεταδότες-επαναλήπτες-ραδιοφάρους κλπ.
Το ΥΠΥΜΕΔΙ αποσκοπεί στη συμμετοχή των ραδιοερασιτεχνών και άλλων ενδιαφερομένων
 στη διαμόρφωση του υπόψη ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω.
Οι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά την διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν στην τελική
 διαμόρφωση του κανονισμού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ

 Πηγή:http://www.tiramola.com/

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

19ο HAM-FEST ΑΘΗΝΩΝ 2011

 
Το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουνίου 2011 διοργανώνουμε για 19η χρονιά την καθιερωμένη Πανελλήνια Ραδιοερασιτεχνική Συνάντηση – Hamfest 2011, που προσελκύει αρκετές εκατοντάδες ραδιοερασιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο
 
Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου
Κτίριο Δ
 
που περικλείεται από τις οδούς Αγίου Βασιλείου, Δωδεκανήσου και Αναπαύσεως, Περιστέρι.
Συντεταγμένες : 38°01’02” Βόρειο (38°01728Ν) και 23°41’16” Ανατολικό (23°68769Ε).
Ώρες λειτουργίας
         Σάββατο 4/6 από 12:00 μ. έως 8:00 μ.μ.
          Κυριακή 5/6  από 9:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ.
 
Στη συνάντηση θα πάρουν μέρος ως εκθέτες αντιπρόσωποι, έμποροι και κατασκευαστές με συσκευές, κατασκευές, παρελκόμενα και άλλα υλικά τηλεπικοινωνιών, επιστημονικές εκδόσεις και άλλα συναφή προϊόντα, με σκοπό την ενημέρωση των ραδιοερασιτεχνών καθώς και την επίδειξη, προώθηση και διάθεση τηλεπικοινωνιακού και λοιπού εξοπλισμού νέας τεχνολογίας. Ειδικός χώρος έχει προβλεφθεί για τη λειτουργία «Ραδιοερασιτεχνικής Αγοράς Μεταχειρισμένων», για συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες απ’ όλη την Ελλάδα.
 
Η κράτηση θέσης γίνεται με τη συμπλήρωση της ειδικής αίτησης και την καταβολή του σχετικού τιμήματος. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων είναι την Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 (7:00 – 9:00 μ.μ.) για τα μέλη της Ε.Ε.Ρ. και την Τετάρτη 13 Απριλίου 2011 για τα μη μέλη. Για την κάλυψη των θέσεων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Την αίτηση μπορείτε να κατεβάσετε εδώ
 
 

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More